Customers Review Program

มาร่วมรีวิวกับ COVE
แค่อวดรูป/VDO สวยๆกับเรา ก็รับเลย สายรัดสกรีนชื่อ มูลค่า 690 บาท
เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้
1. ถ่ายภาพหรือ VDO กระเป๋าเดินทาง COVE ของคุณ
2.โพสต์ลง Facebook / Instagram / TikTok โดยมี #Cove และ tag @cove.luggage โดยตั้งเป็นสาธารณะเพื่อให้ทางเรามองเห็น
3. กรอกฟอร์มด้านล่างเพื่อรับสิทธิ์ (รอฟอร์มโหลด 2-3 วินาที)หมายเหตุ
a. ทุกโพสต์จะต้องตั้งเป็นสาธารณะเท่านั้น
b. Facebook Stories / Instagram Stories ไม่สามารถใช้เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมได้
c. ลูกค้าจะต้องเข้าร่วมภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากสั่งซื้อเท่านั้น
d. สินค้าจัดส่งภายในระยะเวลา 7-10 วันหลังจากยื่นแบบฟอร์ม
e. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือช่องทางติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันที กรณีที่ท่านยังคงเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือว่าเป็นการตกลงของท่านต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย